Archiv

Munice měsíce

červenec 09   srpen 09   září 09   říjen 09
listopad 09   prosinec 09   leden 10   únor 10
březen 10   duben 10   květen 10   červen 10
červenec 10   září 10   říjen 10   prosinec 10
leden 11   březen 11   duben 11   červen 11
srpen 11   říjen 11   prosinec 11   únor 12
březen 12   duben 12   červen 12   červenec 12
září 12   říjen 12   prosinec 12   leden 13
březen 13   červen 13   říjen 13   prosinec 13
únor 14   duben 14   červen 14   září 14
listopad 14   leden 15   březen 15   duben 15  
červenec 15   září 15   listopad 15   leden 16  
duben 16   červenec 16   říjen 16   leden 17  
duben 17   červen 17   červenec 17   září 17  
listopad 17   leden 18   duben 18   leden 19  
červenec 19  
        

Symbolika

 

Pamětní mince
Belgické královské asociace EOD a praporu belgických pyrotechniků DOVO/SEDEE
„100 let od vypuknutí Velké Války“

Mince o průměru 40 mm je odlita ze stříbřitého kovu.
Na líci je vyobrazen motiv Irské věže míru (Irish Peace Tower), která byla 11. 11. 2008 vztyčena poblíž belgického městečka Messen a připomíná muže a ženy irské národnosti, kteří padli v armádách Commonwealthu za Velké války.
Po obvodu mince se nachází protilehlé nápisy „REMEMBRANCE“ a „1914-2014“, oddělené od sebe vždy pěti kulatými výstupky.

Na rubové straně vystupují umístěné pod sebou znak Belgické královské asociace EOD a současný znak praporu belgických pyrotechniků DOVO/SEDEE, vertikálně pak historické znaky 1. praporu a 2. praporu z let 1945-46.
Po obvodu mince se nachází nápis protilehlé nápisy „BELGIAN EOD GROUP“ a „DOVO-SEDEE“, oddělené od sebe vždy čtyřmi kulatými výstupky.

Mince byla vyrobena jako dárek pro účastníky Setkání pyrotechniků, které se konalo v prvním prosincovém týdnu roku 2014 v belgickém městečku Messen.

V roce 2011 jsem při studiu ve Vojenském historickém archivu v Invalidovně objevil v jednom spisu list vytržený ze sešitu, na kterém jsou načrtnuty návrhy odznaku pro pyrotechniky a podpis poručíka Procházky. Z druhé strany je pár poznámek z přednášky „Pěchotní munice“ s datem 23. srpna 1945.... >>celý text komentáře<<

Znak 1. pluku pyrotechnické očisty maďarských ozbrojených sil.
(Magyar Honvédség 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred)
(1st "Honved" EOD and Warship Regiment)

Je tvořen španělským štítem pískové barvy s fialovou, ve spodní části lomenou obrubou. Na zkřížených mečích, symbolizujících ozbrojené síly spočívá na dubové a vavřínové ratolesti lodní kotva a letecká puma.
Zkřížené meče symbolizují ozbrojené síly, motiv dubové a vavřínové ratolesti vychází z maďarské válečné vlajky. Kotva odkazuje na lodní (říční) rotu v sestavě pluku, letecká puma pak odkazuje na pozemní složky (rotu EOD, speciální rotu EOD a rotu EDD).
Nad spodním okrajem španělského štítu se nachází černý nápis MH 1. HTHE (Magyar Honvédség 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred - 1. pluk pyrotechnické očisty maďarských ozbrojených sil).
Tento znak je používán maďarskými vojenskými pyrotechniky od 1. července 2001, kdy byl pluk založen.

Náprsní odznak tvoří profilovaný štít, spočívající na pozlaceném dubovém věnci, jehož ratolesti jsou obtočeny stylizovanou stuhou.
Plocha štítu je pokryta rubínově červeným smaltem a lemovaná pozlaceným proužkem se symetricky rozloženými body, který ve vrchní části štítu přechází do ozdobného vinutí.
V horní části štítu se nachází rubínově červený smaltovaný kotouč s pozlaceným symbolem zkříženého srpu a kladiva.
V bíle smaltovaném okruží kotouče se zlacenými okraji je zlatě vyveden nápis „Vzorný minér“ a pěticípá hvězdička v nejnižším bodě.
V dolní části profilovaného štítu vystupuje zlacený motiv protitankové miny na pozadí stylizovaného výbuchu.

Odznak je vysoký 46 mm a má největší šířku 37 mm. Byl připevňován na pravou stranu vojenské blůzy pomocí šroubku s matičkou.

Odznak „Vzorný minér“ byl zřízen Nařízením Nejvyššího sovětu SSSR 19. srpna 1942.

Byli jím oceňováni řadoví vojáci, poddůstojníci a nižší důstojníci, kteří dlouhodobě vykazovali vysokou profesionalitu a dovednost v následujících druzích bojové činnosti:

- Vzorné zřizování minových zátarasů, včetně jejich zřizování přímo v bojové situaci
- Průzkum minových zátarasů nepřítel
- Odstraňování minových zátarasů nepřítele
- Provádění ženijních prací v bojových situacích, především budování polních opevnění, mostů a přepravišť
- Odstraňování nevýbušných zátarasů nepřítele, zřizování vlastních nevýbušných zátarasů a provádění trhacích prací v bojových situacích
- Budování klamných objektů, vyvolávajících palbu nepřítele
- Maskování provedených prací a ženijních prostředků
- Budování úkrytů pro vojska a ženijní materiál v bojových situacích
- Budování úkrytů pro koně (platí jen pro ženijní specialisty jezdectva).

Právo udělovat odznak „Vzorný minér“ bylo zprvu přiznáno minimálně velitelům brigád. Později bylo toto oprávnění přiznáno už velitelům stupně prapor.

Podobu odznaku na výzvu Technického odboru Hlavní Intendatní správy DRRA vytvořili na jaře 1942 výtvarníci S. I. Dimitrijev a A. I. Kuzněcov

Pamětní mince Oddělení speciálních příprav a pyrotechnického vzdělávání Vyšší policejní školy Ministerstva vnitra pro kriminální policii

Mince o průměru 40 mm je odlita ze stříbřitého kovu.
Na líci je vyobrazen znak Vyšší policejní školy pro kriminální policii; osmicípá hvězda, na ní spočívající rozevřená kniha (symbol vzdělávání) a přes knihu meč směřující hrotem dolů (symbol ochrany a obrany).
Po obvodu mince se nachází nápis „VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MV PRO KRIMINÁLNÍ POLICII“.

Na rubové straně je pak znázorněn znak Oddělení speciálních příprav a pyrotechnického vzdělávání, tvořený spojením znaků Vyšší policejní školy MV pro kriminální policii a Pyrotechnické služby Policie ČR.
Na osmicípé hvězdě spočívající rozevřená kniha (symbol vzdělávání) a přes knihu kulovitý granát s hořící zápalnicí (symbolizující náplň práce pyrotechnika), proťatý mečem (symbol ochrany a obrany).
Po obvodu mince se nachází nápis „ODDĚLENÍ SPECIÁLNÍCH PŘÍPRAV A PYROTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ“.
Autorem grafického návrhu je Karel Ludvík.
Mince vyrobila fa Coufal Richard-CR design, Umělecko řemeslné zpracování kovů, Horova 54, Brno 61600

Pamětní mince 10. setkání pyrotechniků s mezinárodní účastí INMEP 2013
(10 th. International Meeting of Pyrotechnics 2013)

Mince o průměru 40 mm je odlita ze stříbřitého kovu.
Na líci je vyobrazen motiv explodujícího ručního granátu vz. 21 se sedmi letícími „ohňostrojovými“ hvězdičkami nad ním. Zdola tělo granátu obklopují dvě lipové ratolesti. Po obvodu mince se nachází nápisy „JEDNOTA ČESKOSLOVENSKÉ OBCE LEGIONÁŘSKÉ“, „mjr. i. m. Václava Vokurky v Boleticích“.
Na rubové straně je pak znázorněn znak Střediska obsluh výcvikových zařízení Vojenského výcvikového prostoru Boletice. Po obvodu mince se nachází nápisy „INTERNATIONAL MEETING OF PYROTECHNICS“ a „BOLETICE“.
Oba motivy připomínají hlavní pořadatele každoročního Setkání pyrotechniků.
Mince byla udělována ve dnech 27 – 31. května 2013 všem registrovaným účastníkům jubilejního 10. setkání pyrotechniků s mezinárodní účastí INMEP 2013.
Autory grafického návrhu jsou Karel Ludvík a Ivan Novotný.
Mince vyrobila fa Coufal Richard-CRdesign, Umělecko řemeslné zpracování kovů, Horova 54, Brno 61600

Nášivka Pyrotechnik speciálních sil AČR.

Na černém podkladu se nad pod horní vypouklou stranou nášivky nachází stříbřitě vyšitý nápis „PYROTECHNIK“. Pod nápisem je umístěn symbol snášejícího se padáku, vyšitý zlatavou nití.
Pro použití na maskovací blůze vz. 95 se používá nášivka s maskovacím podkladem a černou výšivkou.
Tato nášivka se umisťuje nad kapsu blůzy maskovacího oděvu vz.95

Odznak INMEP - 2011
Kulatý odznak je vyroben technologií odstředivého lití ze slitiny cínu a zinku.
Pro upevnění je na rubu odznaku umístěn hřebíček s pojistkou.
Motiv uprostřed vychází ze současného znaku Pyrotechnické služby Policie České republiky.
Na červeném okruží se v horní části nachází nápis INTERNATIONAL MEETING OF PYROTECHNICS,
ve spodní části pak nápis BOLETICE 23. - 27. 5. 2011, připomínající místo a datum konání akce.
Odznak byl v počtu 200 ks vyroben u příležitosti 8. setkání pyrotechniků s mezinárodní účastí firmou CRdesign,Richard Coufal,
Horova 54, 616 00 Brno

Nášivka policejních pyrotechniků
Nášivku tvoří „španělský štít“ s černým okrajem a vypouklou horní hranou.
Na žluté výplni štítu jsou stříbrně s černým orámováním vyšity zkřížený dělostřelecký náboj a raketa. Na nich spočívá bílý, černě orámovaný routový štítek s motivem explodujícího kulovitého granátu, symbolizující náplň práce pyrotechnika. Spodní okraj routového štítku je obložen zelenými větévkami, připomínajícími ochranný a mírumilovný charakter této práce.
Nášivku používali v první polovině devadesátých let pyrotechnici OKTE KŘP Severočeského kraje Ústí nad Labem.

Soška Svaté Barbory, patronky pyrotechniků
(dělostřelců, horníků, a dalších rizikových povolání)

Soška, vysoká 50 cm a vážící 11,6 kg, byla odlita z bronzu ve Škodových závodech v Plzni v neznámém počtu kusů, na přelomu 30. a 40. let.
Svatá Barbora s pavím pérem v pravé ruce a věžičkou v levé stojí na obdélníkové základně s moždířem u nohou. Na čelní plošce základy se nachází znak Škodových závodů. Celý odlitek spočívá na podkladě z bílého umělého mramoru.
Těsně po ukončení 2. světové války bylo ve dvou kusech vyrobeno z litiny patinované na bronz velké provedení sochy, o výšce cca 1,5 m a hmotnosti cca 60 kg.
Jeden exemplář dostal darem osvoboditel města Plzně, gen. Ernest N. Harmon, velitel XXII. sboru 3. armády US Army. Druhý byl z Technického muzea Emila Škody v Plzni předán pře několika lety do projektu Techmánia.
Informace získal Mgr. Jan Haas od posledního ředitele Technického muzea Emila Škody PhDr. Vladimíra Krátkého.

Rukávová nášivka používaná přibližně od roku 1997 pyrotechniky Armády České republiky působících v zahraničních misích, především v operaci IFOR a SFOR.
Na grafickém návrhu se především podíleli tehdejší nadporučíci Marián Tkáč a Vladimír Král.
Nášivka má tvar na hrot postaveného trojúhelníku s vypouklou horní stranou.
Na černém podkladě jsou vyšita žlutá písmena EOD, kopírující horní okraj nášivky.
Písmeno „O“ je vyplněno červeno – modro – bílým kulatým znakem, používaným k označení bojové techniky Armády České republiky.
Zbylý prostor pod touto zkratkou vyplňuje žlutě orámovaný černý trojúhelník, s bíle vyšitou lebkou se zkříženými hnáty. Horní vodorovný pruh orámování je rozšířený a je na něm černě vyšit anglický výraz EXPLOSIVES ORDNANCE DISPOSAL (EOD – označení, používané pro jednotky zabývající se likvidací výbušného materiálu).
Provedení této nášivky a její používání nebylo nikdy oficiálně upraveno.
Od roku 1999 vyrobila firma „Ing. Zdeněk Blažek-výroba oděvních doplňků Jindřichův Hradec-Dolní Skrýchov 71“ několik sérií, lišících se použitým materiálem a některými detaily.
Černá podkladová látka byla nahrazena látkou s potiskem, používanou pro polní stejnokroj vz. 95. Další série nášivek s černým, nebo maskovaným podkladem byla vyrobena ve zmenšeném provedení. Z technologických důvodů daných přibližně polovičními rozměry, nenesla nápis EXPLOSIVES ORDNANCE DISPOSAL.

Rukávová nášivka fy POKORNÝ & SYN DĚČÍN.
Nášivka je vejčitého tvaru s černým orámováním. Pod horní rovnou stranou jsou na zeleném podkladu černě vyšita písmena EOD (Explosive Ordnance Disposal - zkratka anglického výrazu pro jednotky pyrotechnické podpory). Uprostřed nášivky se nachází zkřížený dělostřelecký náboj a dělostřelecká mina. Ve spodní části je umístěn motiv ženijní protitankové miny, což připomíná ženijní odbornost seniora firmy a autora grafického návrhu nášivky, plk. v. v. Ing. Jana Pokorného.
Nášivka je od června 2008 používána v nažehlovacím provedení na pracovních oděvech.
Výrobcem je fa PAMS – PRŮŠA MATIN strojní vyšívání, Ústí nad Labem.

 

Znak pyrotechniků Nizozemské armády
(Explosieven Opruimingsdienst Defensie)

Znak tvoří černě orámovaný, „gotický štít“, na jehož pozadí se nachází letecká puma, znázorňující pyrotechnickou činnost.
Červené pozadí štítu upozorňuje na nebezpečí, žlutá barva pumy pak značí bdělost, opatrnost a nepřátelství.
Tři stabilizační křidélka letecké pumy připomínají konvenční, chemickou/biologickou a jadernou munici, se kterou se nizozemští vojenští pyrotechnici setkávají.
Zkřížený meč a zelená vavřínová ratolest, na kterých letecká puma spočívá, symbolizují boj a ochranu ve zbrani, zároveň však i ochranný a mírumilovný charakter pyrotechnické činnosti.

Tématicky a barevně vychází z praporu ČaSOD.

Prapor Pyrotechnické sekce má podklad červený, s orámováním modrým. Na červeném podkladě jsou opět umístěny dvě zkřížené dělové hlavně ve zlaté barvě, v jejichž středu však spočívá španělský štít modré barvy. Na tomto štítě je znázorněna letecká puma, mezinárodně uznávaný symbol pyrotechniků. Puma je provedena stříbrnou barvou, stejně jako orámování španělského štítu. Vzorem pro motiv letecké pumy je 50 kg puma S.C.B. 50, vyráběná v letech 1. světové války ve Škodových závodech v Plzni.
Nad dělovými hlavněmi se, stejně jako na praporu ČaSOD, nachází zlatě provedený nápis ČESKÁ A SLOVENSKÁ OBEC DĚLOSTŘELECKÁ, doplněný nápisem PYROTECHNICKÁ SEKCE, umístěným pod dělovými hlavněmi.

Odznak francouzské Service du Déminage. Tato organizace se zabývá likvidací válečné munice, ochranou vládních činitelů, likvidací NVS a ochranou letišť na území Francie. Je součástí Civilní ochrany, která je ve Francii zařazena pod ministerstvem vnitra. Tuto příslušnost symbolizuje trojúhelník, na kterém spočívá německá protitanková mina Tellermine 42, francouzský chemický ruční granát Bertrand 1915 a francouzský ruční granát F 1 se zapalovačem typ Billiant. Pod ručními granáty se nachází symbol výbuchu a motiv pomníku „Deminérů“, zahynuvších při výkonu služby.

Nášivku tvoří stříbrně a černě orámovaný, vykrajovaný „anglický štít“.
Na černé výplni se nachází zelený muniční truhlík se stříbřitým žebrováním a zlatavý motiv výbuchu s červeným orámováním. Před muničním truhlíkem spočívá jednotný náboj. Muniční truhlík symbolizuje jeden z úkolů Základny, skladování munice. Zlatavý motiv výbuchu s červeným orámováním značí provádění delaborace munice, zkušebnictví a pyrotechnickou činnost příslušníků základny. Devět paprsků výbuchu pak ukazuje na devět podřízených zásobovacích středisek munice.
Autorem grafického návrhu, který byl schválen v roce 2006 je občanský zaměstnanec Základny Munice Týniště nad Orlicí pan Aleš Borkovec.

Nášivky s označením POLICÍA - PYROTECHNIK se oficiálně používají od 24.10.2001 do současnosti.
POLICÍA - PYROTECHNIK - oficiální označení, které je definované i v NMV č.59/2001
autory jsou pplk. Ing. Roman Čulen (balistik) a pplk. Ing. Jaroslav Horník (zkušený pyrotechnik/metalograf). KEÚ PZ Bratislava)
(NMV je nařízení ministra vnitra) slovensky se to řekne malinko jinak)

Rukávová nášivka, používaná od roku 1993 příslušníky 61. APO (asanační pyrotechnický odřad) Milovice.
Motiv Kocoura Felixe, svírajícího v packách hořící bombu k útvaru přinesl pplk. Pavel Štěpánek, který původně sloužil jako zbrojíř na žateckém letišti.
Zbrojíři tohoto letiště upravili znak U. S. námořní letky VF 31 tak, že nápis „FIGHTING 31“ nahradili slovem „PYROTECHNIK“.
Informace jsou převzaty z webových stránek kolegy Václava Bilického www.expozice-ralsko.estranky.cz

Pročítal jsem si v archivu rubriku rukávové označení a chtěl bych trochu doplnit Váš komentář ke znaku „Kocoura Felixe“
Protože neexistovalo žádné rukávové označení pyrotechniků a existoval pouze žlutý napichovací odznak pyrotechnik, iniciovalo Velitelství PVOS v úzkém odborném kruhu snahu o zavedení rukávového znaku pro pyrotechniky. V době zpracovávání návrhů nechal náčelník SRDV 3. d PVOS pplk. Ing. Eduard KOWALA vyrobit již zmíněné rukávové znaky, které byly neoficiálně zavedeny u 3. d PVOS.
Tím byla ukončena práce na rukávových označeních u PVOS a označení začali používat pyrotechnici u této složky a následně i mimo ni.
S pozdravem Ing. Václav KOS

Znak pyrotechniků Útvaru ochrany prezidenta České republiky
Znak tvoří žlutý kosočtverec. Černé orámování zevnitř po třech stranách kopíruje nápis „EXLOSIVES ORDNANCE DISPOSAL“. Uprostřed žluté plochy kosočtverce spočívá symbol hořícího kulovitého granátu, jehož tělo je nad slovem „ORDNANCE“ šikmo seříznuto. Nad granátem se nachází zkratka názvu útvaru „ÚOP ČR“, zarovnaná ze středu doleva.
Znak nosí od podzimu 2012 „Hradní pyrotechnici“ vyšitý na pravém rukávu tmavomodrého trička s límečkem, kde doplňuje znak ÚOP PR, vyšitý na levé straně prsou.
Autorem grafického návrhu je kpt. Mgr. Milan SKLENÁŘ

Plaketa k 60. výročí pyrotechnické služby PČR (2008)
Byla předávána registrovaným účastníkům III. mezinárodní pyrotechnické konference, která se konala ve dnech 2. až 5.září 2008 v areálu Policejní akademie ČR v Praze.
Konferenci pořádal pyrotechnický odbor Policejního prezidia ČR pod záštitou Europolu.
Plaketu navrhl Jiří Elis (pracovník Pyrotechnické služby).
Materiál: čiré sklo s vybroušeným motivem
Obal: papírové krabička 135x150 mm s víčkem modré barvy a vnitřním polstrováním
Výroba: firma Pešek Ctirad, Karlova 80, 254 01 Jílové u Prahy

Na konci roku 2007 vznikla v jednotkách AČR, působících v nových zahraničních misích převážně na území Asie, potřeba změnit stávající označení jednotek EOD.
Původní znak totiž obsahoval motiv lebky se zkříženými hnáty, který negativně působil na domorodé obyvatelstvo.
Z tohoto důvodu byla rotou EOD v Bechyni vyhlášena neoficiální soutěž na grafický návrh nového znaku, který by odpovídal světovému standardu označení EOD jednotek, tedy motivu letecké bomby. Vítězný návrh je v dnešní době používán příslušníky čtyř jednotek AČR. Odborem technické a informační pomoci a třemi rotami EOD, působícími na území ČR při běžném výkonu pyrotechnické činnosti i v zahraničních misích.
Znak tvoří černě orámovaný „španělský štít“, se zlatými lipovými ratolestmi na pravém spodním okraji. Na jeho červené výplni, která symbolizuje nebezpečí, je umístěna černá letecká bomba. Její tvar vychází z 50 kg letecké bomby značky Škoda, která byla v meziválečných letech zavedena ve výzbroji československého letectva.
Tento znak se používá i v dalších dvou různých barevných provedeních dle určení, a to v zelené a béžové kamufláži. Návrh graficky ztvárnil L. B., příslušník jednotky EOD.

Rukávová nášivka pyrotechnika Wehrmachtu.

Na kulatém podkladě, zpravidla šedozelené barvy (Feldgrau) je zlatě vyšito gotické písmeno „F“ (Feuerwerker).
Barva podkladu se mohla lišit podle příslušnosti k druhu vojska (Heer, Luftwaffe, Kriegsmarine), nebo barvy uniformy, vzhledem k bojišti (např. Deutsches Afrika Korps) .
Nášivka byla nošena na předloktí pravého rukávu.
V provedení pro poddůstojníky mohla být orámována stříbrnou obšívkou.

Nášivku používají od roku 2008 v Čáslavi a Náměšti nad Oslavou. Není to symbol oficiální, ale dohoda mezi pyrotechniky nespokojenými s nášivkou používanou vojenskými pyrotechniky. Autorem námětu je Ing.Bohuslav Kuda, který zkombinoval český letecký znak se znakem pyrotechniků USA. Elektronickou verzi zpracoval Ing.Vlastimil Kolman.

Protentokrát je v symbolice zobrazován odznak.
Je zvykem sdělovat návštěvníkům serveru hodnotné informace, ale v tomto případě žádné informace nemáme a naopak se jich chceme zeptat.
- zda neví kdo vyrobil tento odznak (výrobce)
- kdo je objednavatelem tzn. a pro koho byl odznak určen
- kdo je zpracovatelem návrhu
- za jakých okolností měl být odznak používán a kým
- v jakém časovém rozpětí byl odznak využíván
- případně další okolnosti o tomto odznaku

Nášivka policejních pyrotechniků Inspektorátu cizinecké policie letiště Praha - Ruzyně

Nášivka má kulatý tvar s černým mezikružím a žlutým orámováním.
Na modrém, žlutě orámovaném středu spočívají zlatá „pilotní křídla“, překřížená leteckou pumou se stříbrným orámováním. Letecká puma a pilotní křídla na modrém pozadí symbolizují náplň práce Skupiny pyrotechniků ICP letiště Praha - Ruzyně.
Na černém mezikruží jsou zlatě vyšita slova „PYROTECHNIK“ a „Cizinecká policie“.
Podoba nášivky je společným dílem kolektivu pyrotechniků, působících na ruzyňském letišti v roce 2008.
Černá varianta se stříbrnou výšivkou byla určena na pracovní oděv.

Plaketa s logem Pyrotechnického odboru PP ČR (2003)
Autor: Milan Hruška + drobné úpravy kolektivu
Obal: rozkládací plastová krabička černé barvy
výrobce: Fy: Victoria AG-ART, V Háji 13, Praha 7

Logo bylo dále použito na další materiály jako trička, ručníky, odznaky, čepice, nášivky, vlaječky, budíky)
Poprvé bylo použito k výrobě propagačních předmětů v roce 2003

Logo je používáno i pro potřeby Pyrotechnické služby PČR - po úpravě heraldiků

Rukávová nášivka používaná vojenskými pyrotechniky AČR od roku 1993.
Ve zde zobrazeném barevném provedení je určena pro nošení na služebním stejnokroji.
Jeho předlohou je znak navržený a používaný tehdejším pyrotechnikem Krajské správy P ČR Jihočeského kraje, mjr. Antonínem KLŮCEM.
Motiv symbolizuje výbuch ničené munice na tzv. „Trhací jámě“.
Pro používání vojenskými pyrotechniky upravil příslušník Pyrotechnické základny Muničního úřadu v Opavě, mjr. Ing. Štěpán Brablec.

Pamětní odznak Pyrotechnické sekce
ČESKÉ a SLOVENSKÉ OBCE DĚLOSTŘELECKÉ

Pamětní odznak má tvar španělského štítu v barvě starého stříbra.
Na lícové straně se nachází reliéf letecké pumy, přes jejíž střed vystupují písmena E. O. D. (zkratka anglického výrazu Explosive Ordnance Disposal).

Na rubové straně je uprostřed štítu umístěn reliéfní nápis „ČaSOD BECHYNĚ“.
Nad nápisem se nachází obdélníková ploška pro ražbu pořadového čísla.
Pravý spodní okraj štítu lemuje z obou stran větvička s lipovými listy, vylisovaná ze zlatavého kovu.
Pamětní odznak je zavěšen na zlaté, po okrajích černě lemované stuze. Středem stuhy prochází červený pruh. Barvy na stuze odpovídají znaku roty EOD 151. žpr Bechyně, v době vytváření grafického návrhu odznaku jediné jednotky pyrotechniků v A ČR.
Grafický návrh vytvořil v roce 2008 tehdejší příslušník roty EOD Bechyně, prap. L. B..
Sérii 200 ks odznaků vyrobila v témže roce fa CR Design, Richard Coufal, Horova 54, Brno

Rukávová nášivka používaná pyrotechniky Vězeňské služby České republiky.
Předlohou pro tuto nášivku byla nášivka vojenských pyrotechniků z Pyrotechnické základny Muničního úřadu v Opavě. Motiv symbolizuje výbuch ničené munice na tzv. „Trhací jámě“ na modrém podkladu. O její zavedení a zařazení mezi výstrojní součástky se zasloužil tehdejší hlavní pyrotechnik Vězeňské služby České republiky pan Ladislav Borgula v roce 2000. Ve zde zobrazeném barevném provedení je určena pro nošení na služebním stejnokroji pyrotechnika a je doplněn zádovou domovenkou se žlutým nápisem „PYROTECHNIK“ na tmavě modrém podkladu. Podmínky nošení domovenek upravuje vnitřní předpis Nařízení generálního ředitele VS ČR č. 36/2006 „o stejnokrojích příslušníků Vězeňské služby České republiky“

Nápad vytvořit symbol firmy (nášivku) vznikl na jedné z mezinárodních konferencí INMEP Boletice. Nášivka je kruhového tvaru, kde anglický a český nápis po obvodu prozrazuje zaměření firmy.
Prostředkem kruhu je veden název firmy „CZ team“. Uvnitř kruhu je dělostřelecká mina, která je nejčastějším nálezem firmy při pyrotechnických průzkumech. Mina je umístěna v symbolu zákazové značky, což znamená, že po provedeném pyrotechnickém průzkumu musí být prověřené území čisté.

Grafický návrh vytvořil Michal Zázvorka st., převedení do digitální podoby provedl Michal Zázvorka ml.
Logo firma používá od srpna 2006, nášivka vznikla až o rok později, v dubnu 2007.
Firma námět nášivky dále používá v podobě firemní korespondence, zvažuje výrobu hologramu, suché pečeti. V dohledné době bude používána také nášivka ve verzi olivově zeleného podkladu s černou výšivkou.

Znak Pyrotechnické služby Belgického království DOVO/SEDEE
(DOVO - Dienst voor de opruiming en vernietiging van ontploffingstuigen

SEDEE - Service d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs)

Znak tvoří černě orámovaný, „francouzský štít“.
Na jeho bílém pozadí se nachází letecká puma, symbolizující pyrotechnickou činnost.
Dva zkřížené meče, modrá křídla a černá kotva, na kterých letecká puma spočívá, poukazují působnost služby v královských pozemních silách, letectvu a námořnictvu.
Pod tímto motivem se nachází červená stylizovaná stuha se žlutým mottem v latině „PERICULA NON TIMEO“ (NEBOJÍM SE NEBEZPEČÍ).
Královská koruna nad leteckou pumou symbolizuje podřízenost služby Belgickému království.

Nášivka POLICE - IED .
Navazuje na oficiální nášivku, používanou pyrotechniky Policajného Zboru Slovenské republiky (viz archiv).
Vyšitý nápis POLICÍA – PYROTECHNIK je zde nahrazen anglickým ekvivalentem POLICE - IED.
Tato nášivka byla vyrobena jen v malé sérii jako „dárkový předmět“ pro příslušníky zahraničních partnerských organizací a sborů.
Používá se od 24. 10. 2001 do současnosti.
Autorem je grafického návrhu je Ing. Roman Čulen a Ing. Jaroslav Horník z KEÚ PZ Bratislava.

Plaketu k 55 letům pyrotechnické činnosti v Policii České republiky vytvořil již zesnulý akademický sochař Vlastislav Housa.
Plaketa o průměru 60 mm je vyrobena z kovové slitiny v barvě bronzu.
Byla udělována jako ocenění pyrotechnikům Policie ČR na Mezinárodní konferenci policejních pyrotechniků, organizované tehdejším Pyrotechnickým odborem Policejního prezidia Policie ČR a konané v červnu 2004 v areálu Policejní akademie v Praze.

Nášivka Pyrotechnické služby Policie spolkové země Sasko

Nášivku tvoří zeleně orámovaný, vykrajovaný „španělský štít“.
Na jeho bílo-zeleném, šikmo rozděleném pozadí se nachází zkřížená střela PG-7 a „hořící“ trubková bomba. Přes tento motiv je položeno červené písmeno „f“ (Feuerwerker – pyrotechnik). V horní bílé části štítu je černě vyšito švabachem slovo Entschärfer (doslovně přeloženo „zneškodňovatel“), v dolní zelené části pak slovo Sachsen (Sasko).

Nášivka policejních pyrotechniků Ochranné služby Policie České republiky

Nášivku tvoří modře a černě orámovaný „španělský štít“ s vypouklou horní stranou.
Na žluté výplni štítu sedí sova – symbol moudrosti a rozvahy. V pravém pařátu drží hořící kulovitý granát připomínající náplň práce pyrotechnika; v levém pařátu zelenou větévku, symbolizující ochranný a mírumilovný charakter této práce.
Nad horní stranou žlutého štítu je na širokém modrém orámování bíle vyšit nápis „PYROTECHNIK“.
Pro motiv použitý na nášivce se traduje ještě jeden (poněkud svérázný) výklad, z úst kolegy autora nášivky:
Pyrotechnik při spatření bomby kouká jako „vejr“ a je z toho „na větvi“.
Autorem grafického návrhu, který vznikl mezi roky 1990 - 1993 je tehdejší pyrotechnik OS
P ČR, kpt. Ing. Josef Šarapatka

Nášivka policejních pyrotechniků Správy hlavního města Prahy
Nášivka má kulatý tvar se žlutým podkladem, orámovaným modrou a černou kružnicí. Z modré vnější kružnice zdola vybíhá přes žlutý podklad linka, symbolizující obrys Pražského hradu.
Na žlutém podkladu je umístěn modře orámovaný šedý kruh, na kterém je znázorněna klečící postava pyrotechnika v ochranném obleku EOD-7, držící v rukou 120 mm minometnou střelu.
Ochranný oblek a minometná střela symbolizují úkoly, které pyrotechnici OKTE Správy hlavního města Prahy plnili, tedy likvidace nástražných výbušných systémů a munice.
Okolo šedého kruhu s postavou pyrotechnika se nachází černý nápis “PYROTECHNICKÁ SLUŽBA PRAHA“.
Autory grafického návrhu, který vznikl na přelomu let 2002 - 2003 jsou tehdejší pyrotechnici Správy hlavního města Prahy K. K. a A. Z.
Nášivka byla vyrobena ve dvou sériích po 100 kusech a byla nošena na rukávu pracovního oděvu.
Kromě rukávové nášivky byly vyrobeny i samolepky a malé odznáčky do klopy saka.

Nášivka Pyrotechnik Policie ČR.
Kruhová nášivka je šikmo rozdělena na dvě poloviny (modrou a černou), což symbolizuje nepřetržitou službu (ve dne i v noci).
V horní modré části je vyšit nápis PYROTECHNIK, v dolní černé pak písmena PO PP ČR (Pyrotechnický Odbor Policejního Prezidia ČR), který byl po schválení pyrotechniky z ostatních služeb a odborů nahrazen univerzálním nápisem POLICIE ČR.
Ozubené kolo žluté barvy značí profesi technika a zároveň symbolizuje ochranu (motiv hradby). Hořící kulovitý granát se čtyřmi plameny ukazuje na náplň práce pyrotechnika.
Meč znázorňuje boj a ochranu ve zbrani.
Pro nošení na pracovním oděvu byla používána dvoubarevná, černo – zelená a později i černo – stříbřitá varianta.
Nášivka byla původně určena pro pyrotechniky PO PP ČR a později pro všechny policejní pyrotechniky. Nikdy však nebyla oficiálně schválena a byla nahrazena zcela novým provedením.
Prakticky ji používali v letech 2000 - 2002 příslušníci PVS PO PP ČR (Pyrotechnická výjezdová skupina Pyrotechnického odboru Policejního prezidia ČR).
Autorem grafického návrhu je Bc. Jindřich Bejsta, tehdejší příslušník PO PP ČR.

Svatá Barbora, patronka pyrotechniků (dělostřelců a horníků).
Soška je v držení roty EOD 151. žpr Bechyně.
Vztah k pyrotechnikům je symbolizován černě orámovaným štítem se zlatými lipovými ratolestmi u nohou patronky, který je používán jako znak jednotek EOD.
Na jeho červené výplni symbolizující nebezpečí, je umístěna černá letecká bomba. Její tvar vychází z 50 kg letecké bomby značky Škoda, která byla v meziválečných letech zavedena ve výzbroji československého letectva.
Sošku vytvořila v roce 2009 slečna Barbora Krninská z Jindřichova Hradce, tehdy studentka Akademie výtvarných umění v Praze.

Znak Pyrotechnické služby P ČR tvoří černý „španělský štít“, se zlatým orámováním. Uvnitř se v zlatém kruhu symbolizujícím ochranu nachází kulovitý granát s hořící hnědou zápalnicí, poukazující na náplň práce pyrotechnika. Meč protínající granát znázorňuje boj a ochranu ve zbrani. Stříbrná čepel meče je z obou stran ozdobena snítkami vavřínu, evokujícími vítězství a úspěch.
Podoba a užívání znaku Pyrotechnické služby PČR bylo schváleno závazným pokynem policejního prezidenta č. 90 ze dne 21. července 2009, o policejní symbolice.
Motiv byl převzat ze znaku Pyrotechnického odboru Policejního prezidia ČR, který Pyrotechnický odbor PP ČR používal při různých příležitostech. Tento znak nebyl ovšem nikdy oficiálně schválen žádným interním aktem řízení.
Na jeho tvorbě se podíleli Milan Hruška a Arnošt Havrlant, v té době pyrotechnici Pyrotechnického odboru PP ČR. Impulsem pro jeho vznik byla hrdost pyrotechniků na své poslání a potřeba profesního označení. Sami tvůrci uvádí, že vznikl za jeden den, jako okamžitý nápad, který všichni ostatní přijali bez připomínek a změn.
Poprvé byl prezentován u příležitosti oslav 55. výroční výkonu pyrotechnické činnosti v Policii České republiky a pořádání II. Mezinárodního pyrotechnického semináře ve dnech 2. – 3. září 2003 v Praze.
Před schválením podoby a užívání znaku Pyrotechnické služby P ČR závazným pokynem policejního prezidenta došlo v roce 2009 k drobným úpravám ve tvaru záštity meče, síle a tvaru zápalné šňůry, počtu a rozmístění hvězdiček.
Tento znak se používá i v dalším provedení, s nápisem „PYROTECHNICKÁ SLUŽBA“ nad horní hranou zlatého orámování. Tato varianta je např. použita na černých tričkách, která nosí příslušníci Pyrotechnické služby P ČR k pracovnímu oděvu při výkonu služby.

 

 

Znak, používaný Pyrotechnickou skupinou VLS ČR, s. p. (Vojenské lesy a statky, státní podnik) divize Mimoň.
Pyrotechnická skupina VLS ČR, s.p. divize Mimoň vznikla v roce 2004 na základě vládního nařízení č. 997 /2003 Sb., které dává za povinnost zajistit provádění pyrotechnické asanace .
Jejími členy jsou bývalí vojáci, příslušníci 61. apo (asanační pyrotechnický odřad) Milovice a 62. apo Mimoň.
Motiv vychází právě ze znaku užívaného 61. apo Milovice.
Kocour Felix, svírající v packách hořící bombu, je na žlutém pozadí doplněn v levé části logem VLS ČR, s. p. a černým nápisem „PYROTECHNICKÝ PRŮZKUM“ v části spodní.

Informace jsou převzaty z webových stránek
VLS ČR, s. p. http://www.vls.cz/nase-cinnosti/pyr.asanace a kolegy Václava Bilického www.expozice-ralsko.estranky.cz

Pamětní medaile - 75 LET POLICEJNÍ PYROTECHNIKY

Medaile je zhotovena z kovové slitiny s povrchovou úpravou patinovaný bronz. Má kruhový střed podložený lipovými listy tvořícími pravidelnou růžici o průměru opsané kružnice 40 mm a tloušťku 3 mm.
Na lícové straně medaile je v kruhovém středu reliéfně vyobrazen letopočet „1939 – 2014“ doplněný párem zkřížených leteckých pum nad letopočtem a snítkami vavřínu pod letopočtem. Kolem ústředního motivu kruhového středu medaile je reliéfní opis „75 LET POLICEJNÍ PYROTECHNIKY“. Rubová strana medaile je hladká.
Medaile je pohyblivým průvlečným závěsem připevněna ke zdvojené tkané stuze široké 38 mm a dlouhé 60 mm ukončené na rubu připínací jehlicí. Stuha medaile je černě a žlutě dvakrát svisle dělena, uspořádána v poměru 19 : 19. Barvy stuhy symbolizují barvu pole a atributů znaku Pyrotechnické služby. Stužka medaile má rozměry 38 x 12 mm; barevně je shodná se stuhou, uprostřed doplněna stylizovanou miniaturou medaile o průměru 10 mm v povrchové úpravě shodné s medailí.
K medaili náleží dvě stužky, jedna stužka je na rubu opatřena připínací jehlicí. Medaile je předávána v etuji. Součástí medaile je doklad (osvědčení) o jejím udělení.
Medaile byla zřízena Rozkazem policejního prezidenta č. 248 z 2. prosince 2013.
Je určena příslušníkům a zaměstnancům Policie České republiky a dalším osobám za významný a dlouhodobý přínos pro výkon policejních pyrotechnických činností.
Uděluje policejní prezident na návrh ředitele Pyrotechnické služby.

MEDAILE PYROTECHNICKÉ SLUŽBY POLICIE ČR

Medaile je zhotovena z kovové slitiny s povrchovou úpravou patinovaná leštěná mosaz (zlatá medaile), patinované stříbro (stříbrná medaile) nebo patinovaný bronz (bronzová medaile). Má kruhový tvar o průměru 40 mm a tloušťku 3 mm. Na lícové straně medaile je reliéfně znázorněn motiv symbolizující pyrotechnické činnosti složený z kulovitého granátu s hořící zápalnicí a šesti jiskrami ve tvaru osmicípých hvězd na jejím konci, který uprostřed protíná meč směřující hrotem k dolnímu okraji medaile. Čepel meče je z obou stran zdobena snítkami vavřínu. Na rubové straně medaile je reliéfní nápis „PYROTECHNICKÁ SLUŽBA POLICIE ČR“; pod nápisem je gravírované trojmístné pořadové číslo. Medaile je pohyblivým průvlečným závěsem připevněna ke zdvojené tkané stuze široké 38 mm a dlouhé 60 mm ukončené na rubu připínací jehlicí.
Stuha medaile je žlutá, vpravo i vlevo protnuta černým pruhem a uspořádána v poměru 4 : 5 : 20 : 5 : 4. Barvy stuhy symbolizují barvu pole a atributů znaku útvaru. Stužka medaile má rozměry 38 x 12 mm; barevně je shodná se stuhou, uprostřed doplněna miniaturou medaile o průměru 10 mm v povrchové úpravě shodné s medailí. K medaili náleží dvě stužky, jedna stužka je na rubu opatřena připínací jehlicí. Medaile je předávána v etuji. Součástí medaile je doklad (osvědčení) o jejím udělení.
Medaile byla zřízena Rozkazem policejního prezidenta č. 249 z 2. prosince 2013.
Je udělována jako uznání a ocenění příkladné služby a práce příslušníků Policie ČR a zaměstnanců Policie ČR zařazených v Pyrotechnické službě, ve spojení s dobou trvání služebního nebo pracovního poměru v policii v délce nejméně 20 let (zlatá medaile), nejméně 10 let (stříbrná medaile), nebo nejméně 5 let (bronzová medaile).
Bronzovou medaili lze udělit i ostatním policistům a zaměstnancům policie, příslušníkům a zaměstnancům ostatních bezpečnostních sborů, vojákům z povolání, příslušníkům zahraničních bezpečnostních sborů a dalších fyzickým nebo právnickým osobám, kteří se výrazně podíleli na činnosti, spolupráci a reprezentaci útvaru nebo svou činností významně přispěli k plnění poslání útvaru. Uděluje Ředitel Pyrotechnické služby Policie ČR.

Znak Medzinárodného centra výnimočnosti pre oblasť EOD / International Center of Excellence EOD

Znak je tvořen bílou leteckou pumou na červeném pozadí. Na pumě je znázorněn modrý znak NATO a dva žluté blesky, symbolizující výbuch. Okolo pumy na pozadí červené barvy se nachází žluté okruží s černým orámováním a nápisy „EXPLOSIVE ORDNANCE DISPOSAL“ a „CENTRE OF EXCELLENCE“.

Tento znak byl Medzinárodému centru výnimočnosti pre oblasť EOD Ozbrojených sil Slovenské republiky udělen 2. 5. 2014 Nařízením ministra obrany Slovenské republiky č. 34/2014.

Prapor Pyrotechnické služby Policie České republiky

Přední strana:
Na modrém podkladu lícové strany olemované trikolórou ve státních barvách je uprostřed položen znak Pyrotechnické služby Policie České republiky.
Po stranách znaku je zleva položen státní znak České republiky a zprava lipová ratolest s jedním lístkem.
Nad a pod znakem Pyrotechnické služby P ČR jsou zlatě vyšity nápisy „PYROTECHNICKÁ SLUŽBA“ a „POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY“

Zadní strana:
Na červeném podkladu rubové strany olemované trikolórou ve státních barvách je umístěn ve středu znak Policie České republiky, pod kterým je zlatě vyšit nápis: „POMÁHAT A CHRÁNIT“.
Prapor byl Pyrotechnické službě slavnostně předán v roce 2014 u příležitosti 75. výročí počátků policejní pyrotechnické činnosti na území dnešní České republiky.


Nášivka expertizního pracoviště výbušnin a munice
Centrální laboratoře policejní prefektury Paříž
(Laboratoire Central de la Préfecture de Police)


Nášivka má kulatý tvar. Na bílém podkladu spočívá modré mezikruží s červeným středem a zlatým orámováním.

Čtyři stříbřité ruční granáty tvoří tvar kříže, se zapalovači směřujícími k jeho středu.

Nahoře je umístěn americký typ Mk. 2, vpravo britský No. 36, dole francouzský DF-37 a vlevo ruský F-1.

Na modrém mezikruží je ve volných výsečích zlatě vyšit nápis „LABORATOIRE CENTRAL SERVICE DEMNINAGE“ Dvě zlatá „P“ v horní části červeného středu nášivky jsou počáteční písmena slov „POLICE“ a „PARIS“. Zlaté číslo 1893 připomíná rok, kdy toto expertizní pracoviště vzniklo.


Odznak vojenský pyrotechnik Ozbrojených síl Slovenskej republiky

Na kulatém líci stříbřitého odznaku spočívá kulovitý granát s hořícím doutnákem, symbol pyrotechnické činnosti. V horní polovině odznaku se po jeho obvodu nachází nápis „ODBORNÝ PYROTECHNIK“.
Odznak „POMOCNÝ PYROTECHNIK“ se liší od výše popsaného nápisem a bronzovým zabarvením.
Odznak byl zřízen Výnosem MO SR z 9. 12. 2008, příloha č. 4.
Patří do kategorie tzv. třídnostních odznaků a byl zřízen ve dvou stupních - odborný a pomocný pyrotechnik.


Odznak INMEP – 2016
   Kulatý odznak je vyroben technologií odstředivého lití ze slitiny cínu a zinku. Pro upevnění je na rubu odznaku umístěn hřebíček s pojistkou.
Motiv uprostřed vychází loga firmy „CZ team“, jejíž pracovníci se účastní každoročních setkání pyrotechniků INMEP již od prvních ročníků. Na bílém středu spočívá dělostřelecká mina - nejčastější nález při pyrotechnických průzkumech, které jsou jednou z náplní činnosti firmy. Mina je umístěna v symbolu zákazové značky, což znamená, že po provedeném pyrotechnickém průzkumu musí být prověřené území čisté. Na modrém okruží se v horní části nachází nápis „INTERNATIONAL MEETING OF PYROTECHNICIANS“, ve spodní části pak nápis „BOLETICE 30- 5. – 3. 6. 2016“, připomínající místo a datum konání akce.


Nášivka Služby odstraňování nevybuchlé munice spolkové země Porýní – Falc (Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz)
   Nášivku tvoří černě orámovaný „španělský štít“. Na jeho zlatové výplni je umístěn symbol zneškodňování nevybuchlé munice - dvě zkřížené letecké pumy, z pod jejichž stabilizátorů vyčnívá ozubené kolo. Na tělech leteckých pum spočívá znak spolkové země Porýní – Falc. Zřizovatelem Služby je spolková země Porýní – Falc. Jejími příslušníky jsou výhradně občanští zaměstnanci, se kterými mají bratři a sestry z naší jednoty dlouhodobé přátelské a kolegiální kontakty.

  

  

  


Znak Odboru speciálních potápěčských činností a výcviku, Ředitelství služby pořádkové policie PP ČR, Policejní prezidium České republiky.
   Znak tvoří „španělský štít“, orámovaný trikolorou v státních barvách České republiky s černými okraji. Červenou výplň štítu z levého horního rohu protíná bílá úhlopříčka. Na tomto symbolu vodní hladiny spočívá černá silueta potápěče. Příslušníci Odboru speciálních potápěčských činností a výcviku v rámci Expertní mise Policie ČR již od roku 2012 provádí asanaci vodních toků na území Bosny a Hercegoviny od nevybuchlé munice. Těchto misí, organizovaných na základě Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem vnitra ČR a Ministerstvem bezpečnosti BiH se účastní i pyrotechnici, členové jednoty ČSOL mjr. i. m. Václava Vokurky v Boleticích.


Vojenská pamětní medaile Mezinárodního centra EOD
   Medaile má kruhový tvar, je dvojstranná, nemá stupně. Averz – v levé části kruhového formátu je zobrazený EOD operátor v ochranném obleku. V pravé dolní části je dálkově ovládaný manipulátor. V pravé horní části je kompozice doplněná o znak EOD COE. V pravé horní části kruhopisu se nachází text „POMOC PRI ZÁCHRANE ŽIVOTOV“. Po obvode vnější strany medaile je v plastické formě lem široký 1 mm. Reverz – uprostřed plochy je umístěný znak Generálního štábu Ozbrojených sil Slovenské republiky a v plastickém medzikruží je v kruhopisu uveden nápis „GENERÁLNY ŠTÁB OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY“. V dolní části je prostor pro matriční číslo. Průměr oboustranné medaile je 35 mm, medaile je z matného bílého kovu. Stuha – je navržena ve složení trikolóry tak, že samotné uspořádání pruhů začíná uprostřed, a to pruhem červené barvy, a zleva doprava bílá, modrá, bílá, červená, bílá, modrá, bílá. Vyjádření v milimetrech: 4-6-4-10-4-6-4. Šířka stuhy a stužky je 38 mm. Stužka – zodpovídá uspořádání barev ze stuhy. Autorem je Peter Valach.


Pamětní medaile "Zborov 2. VII. 1917 – 2. VII. 2017".
   Medaile má kruhový tvar, je dvojstranná, nemá stupně. Je ražena z kovu v barvě bronzu, v průměru 35 mm při síle 3 mm. Celou plochu aversu vyplňuje tzv. Sdružený znak československého odboje, tvořený kombinací čtyř zemských znaků. Z hlav heraldických figur jednotlivých zemských znaků jsou odstraněny koruny, jako symbol národní revoluce a odpoutání se od monarchie Na averzu medaile je nad lipovou ratolestí umístěn nápis „ZBOROV 2. VII. 1917 – 2. VII. 2017“.
Stuha medaile je zhotovena v červené barvě, odpovídající barvě nárameníků legionářů. Jejím středem prochází ruská svatojiřská stuha (oranžová se třemi černými, stejně vzdálenými pruhy).
Medaile je v roce 2017 jednorázově udělována jihočeskými jednotami Československé obce legionářské v upomínku ke 100. výročí bitvy u Zborova. Autor: Ing. Rostislav Košuta

  

  

  


Odznak EOD - COE, HMEC I.
   Uprostřed dvou vavřínových ratolestí – symbolu úspěchu spočívá na kulatém štítu letecká puma. Blesky, vystupujících z boků pumy ukazují na nebezpečí výbuchu. Plastický znak NATO na těle pumy spočívá mezi nápisy „EOD“ (Explosive Ordnance Disposal – služba pro odstraňování výbušnin) a „COE“ (Centre of Excellence - Medzinárodné centrum výnimočnosti). Pod pumou je umístěna stylizovaná stužka s nápisem „HMEC I.“ (Home Made Explosive Course I.).
Odznak byl udělován absolventům kurzu „Identifikace podomácku vyráběných výbušnin“ (HME Basic – Home Made Explosives), který se pod vedením instruktorů z „Medzinárodného centra výnimočnosti EOD Trenčín“ (Centre of Excellence Explosive Ordnance Disposal Trenčín) konal v dubnu 2017 v prostorech 15. ženijního pluku v Bechyni.


Pamětní medaile „25 let pyrotechnické služby VB“
   Dne 20. března 1951 vydalo Ministerstvo národní bezpečnosti pod č.j. S-5047/10-51 služební předpis „Pyrotechnická služba Sboru národní bezpečnosti – směrnice pro její výkon“ a následně byli v roce 1952 v rámci každého krajského velitelství Veřejné bezpečnosti začleněni pyrotechnici, kteří prováděli likvidaci munice, znaleckou a expertizní činnost a likvidaci nástražných výbušných systémů. Zároveň byli pyrotechnici zařazeni i na Hlavní správě Veřejné bezpečnosti Praha, v rámci Kriminalistického ústavu, kde bylo prováděno znalecké zkoumání především nástražných výbušných systémů.
Většina těchto pyrotechniků prodělala v době od 3. března 1952 do 9. června 1952 první pyrotechnický kurz pro příslušníky SNB ve školícím zařízení Československého báňského úřadu, které bylo zřízeno v prostorách bývalé Vojenské muniční továrny č. 1 v Poličce.
V roce 1977 byla k 25. výročí těchto událostí udělována pyrotechnikům Veřejné bezpečnosti tato pamětní medaile.
Medaile o průměru 60 mm je vyrobena z patinovaného zlatavého kovu.
Na líci se nachází pod písmeny „SNB“ (Sbor Národní Bezpečnosti) nápis „ 25 LET PYROTECHNICKÉ SLUŽBY VB“, doplněný v pravé horní čtvrtině plochy vystupující pěticípou hvězdou. Pod nápisem spočívá na svazku třech lipových listů stylizovaná stuha s letopočtem „1977“.
Na rubové straně je pak na pozadí výbuchu vyvedena dělostřelecká mina a ruční násadkový granát.


Nášivka pyrotechniků Krajského ředitelství
Policie České republiky České Budějovice.

Je tvořena španělským štítem černé barvy se zlatě vyšitými nápisy „PYROTECHNICKÁ SLUŽBA“ a „ČESKÉ BUDĚJOVICE“, mezi kterými se nachází znak města České Budějovice.
Nášivku používali pyrotechnici Krajského ředitelství Policie České republiky České Budějovice v letech 1991 – 2010.
  

  

  

  


Odznak INMEP - 2018

Kulatý odznak je vyroben technologií odstředivého lití ze slitiny cínu a zinku.
Pro upevnění je na rubu odznaku umístěn hřebíček s pojistkou.
Uprostřed odznaku se na černém pozadí nachází symbol hořícího kulovitého granátu, nápis „INMEP 2018“ a stylizovaná římská číslice „XV.“, odkazující na 15. ročník Setkání pyrotechniků s mezinárodní účastí.
Na černém okruží se v horní části nachází nápis „INTERNATIONAL MEETING OF PYROTECHNICS“, ve spodní části pak nápis „BOLETICE 3. - 8. 6. 2018“, připomínající místo a datum konání akce.
Odznak byl v počtu 170 ks vyroben u příležitosti 15. setkání pyrotechniků s mezinárodní účastí firmou CRdesign,Richard Coufal,
Horova 54, 616 00 Brno


Odznak INMEP – 2019

Kulatý odznak je vyroben technologií odstředivého lití ze slitiny cínu a zinku.
Pro upevnění je na rubu odznaku umístěn hřebíček s pojistkou.
Uprostřed odznaku se nachází letecká puma s dvěma lipovými ratolestmi po stranách.
Na černém okruží se v horní části nachází nápis „80 LET POLICEJNÍ PRYROTECHNIKY“, ve spodní části pak nápis „INMEP - 2019“.
Odznak byl v počtu 170 ks vyroben u příležitosti 16. setkání pyrotechniků s mezinárodní účastí firmou CRdesign, Richard Coufal,
Horova 54, 616 00 Brno.


  
  

  

  

  


  
  


  
  


  
  

  

  

  


  
  


  
  


  
  

3446.