Starší aktuality

Členové Jednoty Boletice uspořádali dne 2. prosince 2016 "Mikulášský závod" ve střelbě z pistole podle pravidel IPSC. Závodů se účastnilo celkem 68 závodníků v několika kategoriích. Doufáme, že všichni účastníci byli s průběhem závodů a organizací spokojeni a zachovají nám přízeň i v dalším roce, kdy plánujeme sérii čtyř závodů, které se budou započítávat do "Poháru Československé obce legionářské" (odkaz zde: IPSC-CSOL.cz). Chtěli bychom i touto cestou poděkovat řediteli závodu br. Miroslavu Kučerovi za kvalitní přípravu soutěže a všem našim členům a příslušníkům Vojenského útvaru z Jindřichova Hradce, kteří se na přípravě a zdárném průběhu podíleli.

           
        Jako tradičně se naše jednota podílela svým dílem na pořádání "Setkání válečných veteránů" v Jízdárně Státního hradu a zámku v Českém Krumlově (Ples veteránů). Tento ples byl v pořadí již čtrnáctý a doufejme, že zdaleka ještě ne poslední.
V příštím roce je setkání válečných veteránů plánováno na 11. 11. 2017, kde mimo večerního programu bude možnost prohlídky "Legiovlaku" (odkaz na "Legiovlak" zde) na českokrumlovském vlakovém nádraží. Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, co se setkání zúčastnili, a budeme se za všechny organizátory těšit na setkání v dalších ročnících.
(fotky budou přidány brzy)

              V sobotu 12. listopadu 2016, Vojenské zařízení 6817 Boletice pořádalo společně s Jednotou ČsOL v Boleticích střeleckou soutěž "Českokrumlovský medvěd". Soutěž proběhla na střelnici Policie ČR, Vyšný 101 v Českém Krumlově. Soutěž byla určena pro širokou veřejnost, tedy i těm, kdo nejsou držiteli zbrojního průkazu. Soutěžilo se v kategoriích jednotlivci a čtyřčlenná družstva, ve složení jedna žena a tři muži. Střílelo se ze samopalu vzor 58, jednotlivými ranami vleže na cíl nekrytě ležící figura s kruhy ve vzdálenosti 100 metrů. Výtěžek ze startovného byl po skončení soutěže předán Janu Míšovi Černému – Medvědáři na zajištění krmení medvědů.

        
     V pátek 11. 11. 2016 proběhly po celé naší zemi oslavy Dne válečných veteránů a také konce I. světové války. Jednota Československé obce legionářské Boletice nebyla v tomto směru výjimkou. Společně s Vojenským zařízením 6817 Boletice uspořádali členové jednoty malou připomínku tohoto památného dne u pomníku obětem válek v českokrumlovském městském parku. Zástupce náčelníka VZ 6817 kpt. Mgr. Jaroslav Tůma přečetl rozkaz Ministra obrany MgA. Martina Stropnického a vyzdvihl význam tohoto dne. Dále promluvil starosta města Český Krumlov Mgr. Dalibor Carda, který připomněl historii tohoto místa v městském parku a jeho dřívější podobu. Otevřel tím veřejnosti možnost diskuze nad změnami tohoto místa, které Jednota Boletice společně s Granátnickou Schwarzeberskou gardou z.s. podporuje. Dále se slavnostního aktu zúčastnili přednosta Újezdního úřadu vojenského újezdu Boletice pplk. Ing. Jan Kmeť, ředitel HZS Český Krumlov plk. Ing. Pavel Rožboud, velitel Městské policie města Český Krumlov pan Bc. Jan Šíta, místostarosta obce Chvalšiny Bohumil Havlíček, DiS. a mnozí další. Po ukončení slavnostního programu, bylo připraveno pro účastníky akce malé pohoštění.

        
           V sobotu 15. 10. 2016 se členové a příznivci jednoty Boletice účastnili Memoriálu mjr. i. m. Bohumila Vávrů a ppor. i. m. Václava Martínka, tradiční střelecké soutěže, kterou pořádá jednota br. Stanislava Berana Jindřichův Hradec.
Soutěžními disciplínami byla střelba ze služební pistole CZ 75 SP-01 Phantom, střelba z útočné pušky Sa vz. 58 a hod gumovým granátem na cíl.
Naše účast byla hojná, a tudíž jsme mohli sestavit hned několik soutěžních družstev. V kategorii A – Členové ČsOL se do Memoriálu zapojila družstva „ČsOL Boletice A“ ve složení br. Jindřich Paroubek, br. Josef Adler a br. Ivan Novotný, „ČsOL Boletice B“ ve složení ses. Marcela Ludvíková, br. Martin Šitner a Tereza Šigutová a v družstvu „ČsOL mix“ reprezentovali jednotu Boletice br. Viktor Šinkovec a br. Karel Ludvík spolu s br. Václavem Holubem z jednoty Jindřichův Hradec. Tuto kategorii suverénně vyhrálo právě družstvo „ČsOL Boletice A“ se souhrnným výsledkem 274 bodů ve střelbě z pistole, 253 bodů ve střelbě z útočné pušky a 46 bodů v hodu granátem. Na třetím místě se v této kategorii umístilo družstvo „ČsOL mix“.
V kategorii C – Pozvaní hosté jsme byli zastoupeni dvěma družstvy. Neúplné družstvo s nejnižším věkovým průměrem v soutěži „Boletice A“ bylo složeno ze synů členů naší jednoty Jakuba Kloce a Jana Novotného. Druhé místo v této kategorii si vystřílelo ale družstvo „Boletice B“ ve složení Igor Maják, Václav Šturma a Lukáš Šturma. Toto družstvo dosáhlo v konečném součtu 111 bodů ve střelbě z pistole, 172 bodů ve střelbě z útočné pušky a 34 bodů v hodu granátem.

        
  Ples válečných veteránů v Českém Krumlově:

  Bratři a sestry,
dne 17. září 2016 se od 11.00 hod v Hostivici, v areálu bývalých kasáren již tradičně konalo vzpomínkové setkání před pomníkem s pamětní deskou věnovanou 14 pyrotechnikům 2. armádního kurzu, kteří zahynuli při tragickém výbuchu v areálu Zemské zbrojnice č. 1 ve čtvrtek 13. září 1945.
Pietní vzpomínky se kromě bratrů a sester z naší jednoty zúčastnili příbuzní a potomci zahynuvších důstojníků. Jako vítaní hosté byli přítomni plk. Ing. Mgr. Miloslav Žán, náměstek ředitele Pyrotechnické služby Policie ČR a JUDr. Karel Jonáš, zástupce ředitele správy Městského soudu v Praze.

     
        
        
        
     Uctění památky ppor. i. m. Ivana Zapadla

V neděli 13. srpna 2016 pyrotechnici, příslušníci jednoty ČSOL mjr. i. m. Václava Vokurky v Boleticích uctili v Bosanské Krupě památku ppor. i. m. Ivana Zapadla.

Příslušník týmu EOD českého 5. mechanizovaného praporu A ČR mise SFOR II Ivan Zapadlo zahynul 13. července 2001 v prostoru základy praporu, při delaboraci minometné střely.

V Bosně a Hercegovině působí již od roku 2012 na základě „Programu rozvojové bezpečnostní policejní spolupráce se státy západního Balkánu“ Expertní odminovací mise Odboru speciálních potápěčských činností a výcviku ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia ČR.

Její členové, potápěči a pyrotechnici pozdním nedělním odpoledni provedli nezbytnou údržbu samotného památníku a jeho okolí.
V záhlaví památníku příslušníci Expertní odminovací mise připevnili svoji domovenku, znak Odboru speciálních potápěčských činností a výcviku ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia ČR a Českou vlaječku.

Potom v krátkém proslovu připomněli památku nejen Ivana Zapadla, ale i ostatních pyrotechniků všech národností, kteří zahynuli při výkonu své profese na území Bosny a Hercegoviny.

Pietního aktu se také zúčastnili pyrotechnici Federální služby Civilní obrany Bosny a Hercegoviny i obyvatelé Bosanské Krupy, kteří jako projev díků přinesli vlastní květiny a tradiční Rakiji, nezbytnou k uctění památky mrtvých.

Na závěr účastníci pietního aktu zazpívali českou hymnu.

     
        
        


Popis fotek:
- památník ppor. i. m. Ivana Zapadla po údržbě
- památník ppor. i. m. Ivana Zapadla po údržbě s plechovkou českého piva pro zemřelého kolegu a kamaráda
- čeští a bosenští pyrotechnici
- čeští a bosenští pyrotechnici
- čeští pyrotechnici, členové a sympatizanti jednoty ČSOL mjr. i. m. Václava Vokurky v Boleticích
- čeští pyrotechnici, členové a sympatizanti jednoty ČSOL mjr. i. m. Václava Vokurky v Boleticích
- příslušníci české Expertní odminovací mise s pyrotechniky Federální služby Civilní ochrany BiH a obyvateli Bosanské Krupy
- příslušníci české Expertní odminovací mise s pyrotechniky Federální služby Civilní ochrany BiH a obyvateli Bosanské Krupy
- úprava památníku Ivana Zapadla a jeho okolí
- úprava památníku Ivana Zapadla a jeho okolíDačice, sobota 21. května 2016.

Stejně jako v loňském roce, sešlo se i letos v sobotu 21. května několik členů naší jednoty na Starém hřbitově v Dačicích, aby zde připomněli tragický osud šesti mužů, kteří zahynuli 23. května 1945 při výbuchu shromažďované munice, kterou po sobě v okolí zanechala ustupující německá armáda. Položením kytic se stuhami naší jednoty u jejich společného hrobu a památníku na místě neštěstí, uctili členové jednoty Boletice a jednoty Jindřichův Hradec památku těch, kteří na prahu právě vydobytého míru položili životy v zájmu bezpečnosti svých spoluobčanů.Pochod po stopách Krále Šumavy.

Dne 14. 5. 2016 se uskutečnil 1. ročník pochodu Po stopách Krále Šumavy a to v jihočeské krajině v blízkosti Vojenského výcvikového prostoru Boletice. Jako zázemí pro tuto velkou událost jsme si zvolili Rekreační zařízení Olšina, jehož prostory využíváme již několik let pro pořádání konference INMEP. Díky kvalitnímu zázemí jsme mohli účastníkům pochodu poskytnout pohodlné ubytování i vydatnou stravu, neboť před samotným začátkem pochodu, ale i po jeho ukončení, bylo nutné načerpat dostatek energie.

Ačkoli se nejednalo o závod, někteří účastníci byli na startu připraveni od brzkých ranních hodin. Již před sedmou hodinou ranní vyrazili na trať první skupinky horlivců. Před polednem už se v cíli objevovali první navrátilci z kratší 12 km tratě. S úsměvem na tvářích přebrali zasloužené pamětní medaile a vydali se na oběd.

Mezi účastníky byli vojáci z povolání, policisté, členové klubů vojenské historie a dalších zájmových sdružení. Nechyběli samozřejmě rodiny s dětmi, které se vydávaly na procházku místní přírodou s kočárky a domácími mazlíčky. Ukázalo se, že tato událost přilákala velmi různorodou skupinu lidí se zájmem o přírodu a turistiku a to v hojném počtu více než 280 účastníků, kteří poměrně rovnoměrně volili mezi trasou A (12 km) a trasou B (32 km). Na každé z tras se objevili tací, kteří se sportovních aktivit nebojí, a tak zatímco jeden z účastníků trasu B doslova proběhl, jiní dokázali po 12 km trase ujít i 18 km.

Zájem o tento pochod nás potěšil. Pozitivní reakce, které jsme obdrželi od účastníků, nás jen utvrdily v tom, že práce, kterou jsme do přípravy této akce vložili, se vyplatila.

Naše poděkování patří Československé obci legionářské za materiální i finanční podporu, vždy přívětivému personálu Rekreačního zařízení Olšina, Obecnímu úřadu Polná na Šumavě, ÚÚVÚ Boletice, VLS s.p. Horní Planá, Vojenskému útvaru Boletice stejně jako členům Jednoty ČsOL Boletice a našim přátelům, za čas a úsilí, které vynaložili.

Autor: Marcela Ludvíková

           Dačice, sobota 21. května 2016.
Tento den v 10,00 hod naše jednota pořádá na Starém hřbitově Dačicích pietní vzpomínku na šest dačických občanů, kteří zahynuli 21. květba 1945 při výbuchu munice u jemnické silnice.Rádi bychom Vás touto cestou informovali o akci INMEP 2016    Pozvánka   Registrační formulář
We would like to inform you about INMEP 2016    Invitation   Personnel application formRádi bychom Vás touto cestou pozvali na Pochod po stopách krále Šumavy. Více informací naleznete na stránkách pochodu: www.pochod-sumava.czJsou dostupné dvě verze Pyrotechnického plánovacího kalendáře: verze 1 a verze 2. Zájemci o kalendář mohou kontaktovat bratra Karla Ludvíka na e-mailu k.ludvik@centrum.czV průběhu prvního prosincového týdne položili naši bratři věnce u hrobů československých vojáků, kteří zahynuli na území Belgie v průběhu druhé světové války.

           
        V sobotu 14. listopadu 2015 se uskutečnil v Jízdárně státního zámku v Českém Krumlově již 13. ples válečných veteránů - Modrých baretů.
Na přípravě a pořádání se podílely Československá obec legionářská Jednota Boletice, Sdružení válečných veteránů Jihočeského kraje a Vojenské Zařízení Boletice.

        Dne 11.11.1918 bylo ve vlakovém voze v Le Francport nedaleko města Compiegne podepsáno příměří mezi Spojenci a Německem. Tímto aktem byla oficiálně ukončena Velká válka, kterou dnes nazýváme jako První světová válka. Tato událost se slaví celosvětově jako Den válečných veteránů a od listopadu 2001 je tento svátek slaven i v České republice. Vzpomínkové akce věnované tomuto významnému dnu, se slavily letos po celé naší zemi. Těchto oslav, na různých místech republiky se účastnili i naši členové. V Českém Krumlově byly oslavy organizovány Vojenským útvarem z nedalekých Boletic. Za přípravu a důstojný průběh oslav bychom chtěli touto cestou poděkovat veliteli mjr.Ing.Janu Kmeťovi a všem kdo se na konání akce podílel.

        
        Legiovlak - plakát formátu A3     plakát formátu A2Ve dnech 26. a 27. září 2015 členové naší jednoty prezentovali Československou obec legionářskou a jednotu mjr. i. m. Václava Vokurky na akci "Svoboda a sport". Cílem dvoudenní akce, která se konala v Českém Krumlově, bylo připomenout zápas v americkém fotbale, který zde před 70 lety sehrála mužstva 94. pěší divize a 22. sboru americké armády. Naší profesi zde kromě členů jednoty zastupovali i příslušníci Pyrotechnické služby Policie ČR, Expozitura České Budějovice.

70. výročí US FOOTBALL ČESKÝ KRUMLOV

           

Členové naší jednoty se zúčastnili pietní cesty do Itálie u příležitosti 100. výročí vstupu Itálie do 1. světové války na straně Dohody, která proběhla ve dnech 25. – 29. září 2015.

     
Fotoreportáž z pietní cesty zde.Bratři a sestry,
dne 12. září 2015 od 10,00 hod se v Hostivicích, v areálu bývalých kasáren konalo vzpomínkové setkání před nově instalovaným pomníkem s pamětní deskou věnovanou 14 pyrotechnikům 2. armádního kurzu, zahynuvším při tragickém výbuchu v Hostivicích 13. září 1945.
Vzpomínkové slavnosti se zúčastnili vzácní hosté z veřejného, politického, vojenského a běžného života. Našim nejvzácnějším hostem byla na vzpomínkovém setkání první dáma České republiky paní Ivana Zemanová, manželka prezidenta republiky. Potomci zahynuvších důstojníků z první, druhé, ale i třetí generace, genmjr. Ing. Rostislav Pilc, náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky, plk. Ing. Mgr. Miloslav Žán, náměstek ředitele Pyrotechnické služby Policie ČR, JUDr. Karel Jonáš, zástupce ředitele správy Městského soudu v Praze, pan Jaroslav Kratochvíl starosta města Hostivice a členové Československé obce legionářské.

        
        

Dne 23. května 2015 se na starém hřbitově v Dačicích konala vzpomínková pietní akce připomínající oběti konce druhé světové války.
Šestice místních občanů při organizovaném sběru munice, která zbyla po válce v okolí města, přišla při této činnosti tragicky o život. Členové naší jednoty se po sedmdesáti letech od nešťastné události zúčastnili vzpomínkové pietní akce. Několika slovy, položením květin na společný hrob a na památník postavený na místě této tragédie uctili památku obětí.

     
  


Střelecká soutěž
Ve čtvrtek 14. května 2015 spolupořádala naše Jednota ČSOL mjr. i. m. Václava Vokurky ve spolupráci s Vojenským zařízením v Boleticích a VLS s.p. Horní Planá střeleckou soutěž konanou ve vojenském výcvikovém prostoru na střelnici Podvoří. Střeleckými disciplínami byla střelba z pistole vz. 82, rychlopalba z pistole ČZ 75, střelba ze samopalu vz. 58, střelba z brokovnice na asfaltového holuba a střelba z brokovnice na asfaltového zajíce. Soutěžilo se v tříčlenných družstvech a jednotlivcích. Účast na střelecké soutěži byla zdarma včetně malého občerstvení. Myslím, že soutěž se vyvedla a podle rčení "není důležité vyhrát, ale zúčastnit se" se sejdeme i v příštím roce.


        


70. výročí osvobození České republiky
Jako většina obyvatel našeho státu, tak i členové Jednoty mjr. i. m. Václava Vokurky se účastnili oslav 70. výročí osvobození České republiky, kde uctili památku všech padlích vojáků ve druhé světové válce. Boletice a okolí osvobodila armáda USA.


     


Setkání členů Jednoty
Ve dnech 20. a 21. března proběhlo tradiční setkání našich členů Jednoty. Na programu byla výroční schůze a prohlídka muniční sbírky uložené u 15. ženijního pluku v Bechyni. Chtěli bychom touto cestou poděkovat veliteli 15. žp. plk. gšt. Ing. Robertu Bielenému, Ph.D, MSS, za vstřícný přístup, a vojákům za trpělivost a ochotu při naší exkurzi.


        

100 let od vypuknutí velké války, Belgie 1 - 5. prosince 2014

>článek< o účasti naší jednoty na oslavách v Belgii a pár >obrázků< z oslav


Náhled >Pyrotechnického kalendáře 2015<. Objednávat můžete u >BrKr<


V sobotu 29. listopadu 2014 se naše jednota se podílela na spolupořádání střelecké soutěže "Česko Krumlovský medvěd", s cílem nabídnout veřejnosti smysluplné vyplnění volného času a strávit tak část sobotního dne sportovní aktivitou.
Velké poděkování patří všem sponzorům, členům Sportovního klubu Český Krumlov, účastníkům a především p. Petrovi Hlaváčkovi, bez kterých by se tato, jistě podařená akce, nemohla konat.

     


Ples nejen "Modrých baretů" v Českém Krumlově - 8. listopadu 2014

Stalo se už tradicí, že naše jednota se spolupodílí na pořádání plesu Modrých baretů pořádaného v Jízdárně státního zámku v Českém Krumlově. Jako každoročně byl i tento ročník velice zdařilý především zásluhou br.Tibora Horvátha, který je nepopiratelně duší celé akce.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem sponzorům, organizátorům a především účastníkům plesu za přispění k pohodovému večeru.
"tajemník"