Aktuality

V pondělí 24. června 2019 v ranních hodinách poblíž hesenského města Limburk došlo k výbuchu, který zanechal v osetém poli kráter přibližného průměru 10 metrů a hloubky 4 metry. Z pravidelného tvaru a rozhozu zeminy lze usuzovat, podle mých zkušeností, o samovolném výbuchu letecké pumy s největší pravděpodobností o hmotnosti 1000 liber. Ano liber. Jiné letecké pumy, než Americké po případě Anglické, nemohou způsobit samovolný výbuch. Každý samovolný výbuch však má počátek v nějakém impulzu, kterým v tomto případě opět s velkou pravděpodobností byla vibrace zemědělského postřikovacího stroje, ten traktorista měl trochu štěstí, že ta vibrace z jeho stroje, který projel nad místem číhající smrti, nebyla okamžitou příčinou, nýbrž že se ten celuloid v zapalovači rozpadl o něco později. Ano za vším stojí celuloid, který ve své podstatě způsobuje tyto nepředpokládané výbuchy časovaných pum. Celuloid je ve své podstatě ztuhlým roztokem nitrocelulózy v kafru, kterou rozpouští mimo jiné také aceton, který pracoval po svržení pumy a rozpouštěl prstenec celuloidu objímající úderník s kuličkami, které úderník udržují na jeho nakloněné rovině (kuželu úderníku) s předpjatou ocelovou pružinou, která neztrácí svou paměť se vrátit do původní polohy vytvořené před více než 75 lety. Pokud souboj mezi celuloidem a třaskavou rtutí vyhraje rtuť, tak dojde k výbuchu. Celuloid má svoji dobu života v samotné sublimaci kafru, který jej opouští již po 60 letech v takovém rozsahu, že se původní celuloid mění v pouhou celulózu, která je měkká a umožní vniknutí kuliček, které přestanou držet úderník. Proto stačí sebemenší otřes a puma vybuchuje. Již od roku 2003 jsou takové výbuchy zaznamenávány, tehdy jsem napsal stať pod názvem „Celuloid začal zabíjet“, kde jsem upozorňoval na nebezpečí zasahující Rakousko a Německo a časem to bude i u nás. Letecké pumy, osazované těmito časovými zapalovači, měli vyplnit svými náhodnými, respektive nastavenými časy až 6 dnů, období mezi jednotlivými opakovanými nálety. Spojenečtí konstruktéři tehdy nebrali v úvahu, že časované pumy mohou plnit válečné úkoly po dlouhá desetiletí. Podle německé policie příčinou vzniku kráteru nemohly být zemědělské stroje ani jiná zařízení. (Polizei sagte am Montag, dass der Krater wurde vor am Sonntag Nachmittag in der Nähe von Limburg, und es gab keinen Hinweis darauf, es war verursacht durch landwirtschaftliche Geräte oder andere Hilfsmittel.) No a vidíte, není to tak úplně pravda.
Každý z nás má nějakou tu představivost , ale nikdo z nás, byť sebevětší muniční expert, si nedokáže představit reálně tu část leteckého zapalovače, ve kterém se stýkají kuličky zajišťující úderník s celuloidem. Pokud si to dokáže představit, tak jej k takové pumě nikdo nedostane ani párem volů.
Václav Bilický
(zdroj: facebook Václav Bilický)
Výbuch v limburkuMimořádná událost
Včera ráno (14. 2. 2018) došlo v Lucembursku k mimořádné události, kde přišli o život dva naši kolegové - pyrotechnici - Luc Derneden a Mike van den Berg. Odpočívejte v pokoji.
Další dva pyrotechnici byli vážně zraněni a jeden z nich je v kritickém stavu.
Vzhledem k počtu lucemburských pyrotechniků se jedná o obrovskou ztrátu.

K výbuchu došlo v muničním skladu lucemburské armády ve Waldhofu. 4 příslušníci SEDALu (Service de Déminage de l´Armée Luxembourgeoise) tam manipulovali nejspíše s americkou druhoválečnou municí, která měla být odeslána do Belgie ke zničení.

SEDAL má dle webových stránek lucemburské armády celkem 7 příslušníků.Pyrotechnický plánovací kalendář 2019
Zájemci o Pyrokalendář 2019 mohou kontaktovat br. K. Ludvíka na e-mailové adrese csol.boletice@gmail.com
Náhledy kalendářů jsou níže v PDF souborech.

  Hostivice 8. září 2018.
Tohoto v 10,00 hod dne si členové naší jednoty připomněli tragický výbuch v areálu Zemské zbrojnice č. 1, který 13. září 1945 připravil o život čtrnáct armádních důstojníků, příslušníků 2. pyrotechnického kurzu.
Pietní vzpomínky se kromě bratrů a sester z naší jednoty zúčastnili příbuzní a potomci zahynulých důstojníků. Jako vítaní hosté byli přítomni plk. Ing. Mgr. Miloslav Žán, náměstek ředitele Pyrotechnické služby Policie ČR, pplk. Ing. Petr Laštůvka, specialista Oddělení ženijního vojska GŠ AČR a Ing. Michael Mrzkoš LL. M., ředitel správy Městského soudu v Praze.

  
  
  Vážení bratři a setry,
30. 7. 2018 odešel do pyrotechnického nebe důstojník ženijních vojsk, podplukovník, Jurij Grigorjevič Veremejev. Jen o několik dní starší než já, dožil se 71 let. Za svůj život udělal hodně práce, na kterou se můžeme vždy spolehnout. Jeho knihy "Pozor, miny!" a "Miny včera, dnes a zítra" a několik knih o historii Druhé Světové války nebudou nikdy zapomenuty, a také jeho nejlepší internetové stránky "SAPER" budou navždy inspirací pro mladé ženisty a pyrotechniky nejen v zemích bývalého Sovětského svazu ale i ve střední a západní Evropě. Za 26 let služby zlikvidoval 1327 kusů munice a výbušných předmětů (leteckých bomb, min, dělostřelecké munice a raket). Znali jsme se mnoho let, spolu jsme tvořili přednášky na různých sympoziích a mezinárodních střetnutích pyrotechniků a ženistů. Sloužil v Pobaltských státech, na Dálném Východě, v Československu, na Urale a jinde jako při likvidaci následků černobylské jaderné elektrárny. Byl velitelem, štábním důstojníkem a učitelem. Vždy, když navštívil Českou republiku, vedly jeho kroky do mého muzea. Strávili jsme ve společných hovorech nekonečné hodiny, psali jsme si mnohokrát, když jsme společně řešili technické problémy munice, emaily neměly konce. Poslední emaily byly však jen o zdravotních problémech. Poslední jeho práce byla 5. července 2018.

Čest jeho památce, nikdy nezapomeneme.

Václav Bilický

     Slavnostní odhalení památníku v Krupce 9. června 2018
Dne 9. června v 11:00 hodin v Krupce na bývalém hraničním přechodu mezi Mohelnicí a německou obcí Müglitz byla zahájena slavnostní akce spojená s představením nově zrekonstruovaného hraničního orientačního sloupu a nově odhaleného památníku k 100. výročí vzniku samostatného československého státu. Akci pořádala Jednota ČsOL mjr. i.m. Václava Vokurky v Boleticích ve spolupráci s jejími příznivci, kdy mimo těchto byly také přítomni zástupci z řad ČSBS, místní samosprávy, bývalí i současní příslušníci ozbrojených sil a bezpečnostních sboru a další. Po celou dobu akce byla na místě zajištěna vojenská čestná stráž, kterou v dobových uniformách příslušníků 46. pěšího pluku ČSA ztvárnili členové Muzea čs. opevnění z let 1936-1938 „Na Kočičáku“ z Chomutova a dále dva příslušníci pěší roty aktivních záloh AČR při KVV Ústí nad Labem.
Na úvod akce a po přivítání všech přítomných pronesl za pořádající Jednotu ČSOL kpt. Bc. Matěj Horáček několik slov zejména k historii hraničních orientačních sloupů, po čemž následovalo slavnostní odhalení již zmíněného památníku. Památník byl umístěn v těsné blízkosti tohoto historického unikátu, kdy tak vyzdvihuje jeho význam a symboliku spojenou s počátky fungování našeho státu. Následně poté jsme si připomenuli všechny ty, kteří pro svou vlast obětovali svůj život a vzdali jsme jim díky položením květin k památníku a minutou ticha.

Poté vystoupili se svými projevy zástupci města Krupka a Armády ČR a to člen Rady města Krupka pan Mgr. Tomáš Liška a mjr. Ing. František Procházka z Krajského vojenského velitelství z Ústí nad Labem. Po této části programu si všichni přítomní na místě vyslechli historickou nahrávku československé státní hymny, po které došlo na poděkování všem, kteří se podíleli na opravách hraničního orientačního sloupu, na vybudování nového památníku a na zajištění celé akce. Zvláštní poděkování patří panu Ing. Jaroslavu Pikalovi z ČSBS, který zajistil nemalou část finančních prostředků pro vybudování památníku a dále pak městu Krupka, které se částečně podílelo na spolufinancování oprav hraničního orientačního sloupu.

Po zaznění signálu "Večerka" byla akce zdárně ukončena.

        Dětský den na Olšině 2018
Kdy: Čtvrtek 24. května od 8.30 do 13.30 hod. Kde: Rekreační zařízení Olšina u Horní Plané
Bližší informace zde: Plakát A3 a nebo zde: Plakát A4Pozvání k účasti na pietním aktu
Bratři a sestry, zveme Vás v sobotu 26. května 2018 od 10,00 hod do jihočeských Dačic, k účasti na pietním aktu věnovaném památce šesti dačických občanů, kteří zahynuli 23. května 1945 při sběru munice.
Sraz:
parkoviště před obchodním domem LIDL (tř. 9. května) v 09,45 hod.
Program:
- 10,00 hod pietní akt u společného hrobu obětí na Starém hřbitově v Dačicích, dále
- položení věnců k zrekonstruovanému pomníčku u jemnické silnice.Krupka
Dne 9. června 2018 v 11:00 hod. bude na pěším hraničním přechodu mezi městem Krupka, v zaniklé Mohelnici, a obcí Müglitz ze Spolkové republiky Německo uskutečněn slavnostní akt odhalení znovuobnoveného hraničního orientačního sloupu z předválečného Československa, doplněného o nově vybudovaný památník k 100. výročí založení Československé republiky. Tento hraniční orientační sloup se jako jeden z mála dosud nachází na svém původním místě a jedná se tak o jednu z významných historických památek, která je bezesporu spojena s historií našich ozbrojených složek a všech jejich příslušníků, kteří se podíleli na obraně vlasti. Na území ČR jsou známy pouze dva takové sloupy, které se dochovaly do dnešní doby a v takovém stavu, kdy je bylo možné uvést do původní podoby. Nově vybudovaný památník v blízkosti sloupu, osazený pamětní deskou k výročí 100 let od vzniku samostatného československého státu, bude podtrhovat důležitost a symboliku tohoto místa i do budoucnosti. Významnou částí této akce bude také symbolický pietní akt za účelem uctění památky všech, kteří se zasloužili o vznik, vývoj a obranu naší republiky se zvláštním důrazem kladeným především na příslušníky ozbrojených složek, kteří při budování a rozvoji našeho státu přišli o své životy. Na rekonstrukci sloupu a vybudování památníku se podíleli členové Jednoty mjr. i. m. Václava Vokurky v Boleticích, zástupci města Krupka a mnoho dalších osob. K účasti na tomto aktu jsou všichni srdečně zváni.
Matěj Horáček, Československá obec legionářská, jednota mjr. i. m. Václava Vokurky v BoleticíchINMEP
15. ročník INMEP 2018 proběhne ve dnech 3. - 8. června 2018, pro přihlášení je potřeba vyplnit registrační formulář, který je umístěný na www.inmep.czBITVA U BACHMAČE
V rámci každoročního setkání členů naší jednoty a hostů se ve dnech 23. a 24.března 2018 uskutečnila odborná přednáška na téma "Bachmač 1918". Přednášky se ujala ses. Marcela Ludvíková, která poutavou formou přiblížila historické události jara 1918. Druhý den ráno uctili účastníci akce oběti první světové války položením věnce k pomníku v nedalekých Sudoměřicích u Bechyně.
Po pietním aktu následovala pro zájemce prohlídka muniční sbírky umístěné v nedalekých kasárnách, tímto bychom
chtěli poděkovat Veliteli plk. gšt. Ing. Jiřímu Lustykovi za vstřícnost při pořádání této jistě zajímavé akce.

        Pyrotechnický plánovací kalendář 2018
Zájemci o Pyrokalendář 2018 mohou kontaktovat br. K. Ludvíka na e-mailové adrese csol.boletice@gmail.com
Náhled kalendáře je níže a zde je i PDF verze náhledu.

  PF 2018

  Otevření výstavy "LEGIOVLAK" na českokrumlovském vlakovém nádraží
Dne 11. listopadu 2017 ve 14,00 hodin byla na českokrumlovském vlakovém nádraží slavnostně otevřena výstava "LEGIOVLAK". Slavnostní úvodní řeč měl starosta města Český Krumlov Mgr. Dalibor Carda a tajemník Československé obce legionářské br. Ing. Milan Mojžíš. Účast na slavnostním otevření výstavy byla podle osádky vlaku, i za nepřízně počasí neobvykle velká, která měla na tři sta osob . Naše Jednota se na slavnostním otevření podílela na zabezpečení občerstvení pro všechny zúčastněné.

        
  Setkání válečných veteránů
Stalo se tradicí, že se naše jednota podílí společně s Vojenským útvarem z Boletic na pořádání "Setkání válečných veteránů" v Jízdárně Státního hradu a zámku v Českém Krumlově (Ples veteránů). Toto setkání bylo v pořadí již patnácté. V následujícím roce je Setkání válečných veteránů plánováno na 10. 11. 2018. Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, co se setkání zúčastnili, a budeme se za všechny organizátory těšit na setkání v dalších ročnících.

        
  Vzpomínková akce
Dne 10. 11. 2017 se členové naší Jednoty zúčastnili vzpomínkové akce pořádané u příležitosti Dne válečných veteránů v Městském parku Českého Krumlova. Českokrumlovský deník napsal: Při slavnostním kladení věnců nechyběli ani zástupci města, městské policie či Hasičského záchranného sboru. "Vojákům při pietním aktu velel major Petr Sláma z Vojenského zařízení 6817 Boletice," řekl Ivan Novotný z Československé obce legionářské. "Vzácným hostem byl zasloužilý válečný veterán rotmistr Václav Houdek." Při této slavnostní příležitosti byly uděleny i medaile za zásluhy. Zdroj: Českokrumlovský deník

        Pietní vzpomínka
Stalo se již dobrým zvykem, že v půlce září si připomínají pyrotechnici armády, policie, civilních firem z ČR tragickou událost, která se odehrála ve čtvrtek 13. září 1945 v areálu Zemské zbrojnice č. 1. U této příležitosti proběhlo v sobotu 9. září 2017 od 11.00 hod v Hostivici, v areálu bývalých kasáren vzpomínkové setkání.
Pietní vzpomínky se kromě bratrů a sester z naší jednoty zúčastnili příbuzní a potomci zahynuvších důstojníků. Jako vítaní hosté byli přítomni plk. Ing. Mgr. Miloslav Žán, náměstek ředitele Pyrotechnické služby Policie ČR, plk. gšt. Ing. Jiří Tršo náčelník ženijního vojska AČR a JUDr. Karel Jonáš, zástupce ředitele správy Městského soudu v Praze.

        100. let od Zborova
Dne 2. července 1917 se českoslovenští legionáři zapsali do světového podvědomí vítěznou bitvou u obce Zborov. Zde byl i podpořen proces vzniku samostatného Československa. Po sto letech si členové naší jednoty tuto zásadní událost v moderních československých dějinách připomněli několika různými akcemi. Zúčastnili se pietního aktu přímo na místě historické bitvy u obce Zborov na Ukrajině nebo položili květiny k památníkům první světové války v obci Vrábče, u památníku obětí válek v parku v Českém Krumlově nebo u památníku obětí první světové války ve Velkých Úlanech (Slovensko). V neposlední řadě jsme uspořádali vzpomínkové posezení s country kapelou na návsi obce Slavče, kde jsme pro přítomné připravili malé občerstvení. Této akce se zúčastnilo na 60 místních obyvatel a členů jednoty. Tato akce byla kladně hodnocena všemi zúčastněnými a věříme, že datum 2.7. si každý bude dobře pamatovat.

        
        Připomenutí 100. výročí bitvy u Zborova:


PDF  DOCX25. května 2017 se členové naší jednoty zúčastnili v Bolevci u Plzně slavnostního odhalení nového pomníku připomínající 100. výročí tragického výbuchu, ke kterému došlo v tehdy největší muničce v Rakousko-Uhersku.Poté se zúčastnili vzpomínkové akce na boleveckém hřbitově. Na obou místech jménem jednoty Boletice položili kytice k uctění památek obětí.

     20. května 2017 si členové naší jednoty společně se zastupiteli města Dačice připoměli na zdejším hřbitově památku šesti dačických občanů, kteří zahynuli 23. května 1945 při sběru munice. Po setkání s rodinými příslušníky obětí na radnici, položili členové jednoty kytici také u pomníku na místě výbuchu.

  Odkrytí nového pomníku
Bratři a sestry, zveme Vás k účasti na slavnostním aktu odkrytí nového pomníku k 100. výročí tragického výbuchu v Bolevci u Plzně. Samotný akt proběhne dne 25. května 2017 od 14 hod. před hlavní budovou vedení společnosti ŠKODA JS a.s. v Bolevci. V 16,00 hod. následuje vzpomínková akce na boleveckém hřbitově. Poté bude sloužit v Kapli sv. Vojtěcha a v prostoru před kaplí biskup Tomáš Holub pietní mši.Pietní akt
Bratři a sestry, zveme Vás na tuto sobotu t. j. 20. května 2017 do jihočeských Dačic k účasti na pietním aktu věnovaném památce šesti dačických občanů, kteří zahynuli 23. května 1945 při sběru munice. Sraz: parkoviště před obchodním domem LIDL (tř. 9. května) v 09,45 hod.
Program:
- 10,00 hod pietní akt u společného hrobu obětí na Starém hřbitově v Dačicích, dále
- přijetí hostů starostou města na radnici
- položení věnců k pomníčku u jemnické silniceLotrinský pyrotechnický kalendář
Na stránce https://www.deminest.fr/services/ je dostupný Lotrinský pyrotechnický kalendář 2017 našeho francouzského kolegy Henryho Belota.
Zájemci o Českou variantu tohoto kalendáře mohou kontaktovat br. Karla LUDVÍKA E-mail: k.ludvik@centrum.cz. Náhled je k dispozici zde.   

>Starší aktuality<

8809.